Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Výroky‚ myšlienky

 
Pán je Otec, ten najláskavejší a najlepší zo všetkých.

Čím väčšmi človek miluje Boha, tým menej cíti túto lásku.

Žite v úplnom pokoji, lebo v ňom nájdete svetlo.

Nestrácajte radosť, buďte pokojní a dovoľte Bohu konať tak, ako sa jemu páči.

Boh kresťanov je Bohom metamorfóz: keď mu vhodíte do lona svoju bolesť, získate pokoj; dáte mu svoje zúfalstvo a dostanete nádej.

Trpezlivo sa pokorte pred Bohom. Podľa nebeského Hudobníka jemne doťahujte či uvoľňujte strunu svojho srdca, aby sa doladila.

Ježiš dopúšťa duchovné boje pre naše očistenie, nie ako trest. Utrpenie nie je na našu smrť, ale na našu spásu.

Ak ste Bohu dali a zasvätili všetko, čoho sa potom bojíte?

Nevšímajte si posmech hlupákov. Vedzte, že svet a jeho ľudia sa vždy vysmievali zo svätých. Oni ich však ignorovali a zvíťazili nad svetom i jeho normami.

Cesta k dokonalosti je dlhá, tak dlhá, ako jeden ľudský život.

Musíte milovať, milovať, milovať nadovšetko. Medzi tajomstvami vedy a svetlom viery- milovať …

Majte Ježiša stále na mysli, v srdci a pred očami. On nech je navždy vaším začiatkom, vaším pokračovaním a vaším koncom a nech pohltí celý váš život.

Stále napredujte, a hoci budete postupovať malými krôčikmi, aj tak zájdete ďaleko.

Pán vo vás pôsobí a vy nemusíte robiť nič, treba len nechať dvere vášho srdca dokorán, aby mohol pôsobiť, ako sa mu páči.

Majte ustavične veľkú Matku Božiu pred očami. Čím vyššie ju vyzdvihovali, tým väčšmi sa pokorovala.

Musíte hovoriť s Ježišom nielen ústami, ale aj srdcom, dokonca pri niektorých príležitostiach by ste mali hovoriť len svojím srdcom.

V čase duchovných úzkostí sa nechajte pribiť na drevo Ježišovho kríža z druhej strany, aby ste tak mohli počuť jeho dych a tlkot Božského Srdca.

Ak nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko. Sám Boh je v nej, lebo Boh neprebýva tam, kde niet túžby milovať Ho. 
TOPlist